Att ta hand om köttet

Efter en lyckat jakt bör man ju ha en plan om vad man ska göra med köttet. Kanske man säljer det direkt till en slaktare, betalar en för att stycka upp köttet eller till och med gör det själv om man har kunskaperna. Har man planer på att göra det själv finns det ett antal saker man bör veta.

När man fällt ett villebråd är det en bra idé att ta ut magen och tarmarna, men är djuret väl skjutet kan man lämna kvar de röda organen, dvs lungor, njurar, hjärta och lever. Redan här är det viktigt att man håller hygienen och har man inte möjligheten att rengöra händerna på plats bör man se till att ha med sig plast handskar.

För att köttet ska hålla bästa möjliga kvalitet efter djuret fälls ska man se till att det ligger så att luftcirkluationen är så bra som möjligt i kroppshålan. Detta hjälper även köttet att kylas ned, men inte för mycket då kylsammandragning är en stor orsak till att kött blir segt och torrt. Detta är speciellt viktigt att tänka på när man jagar i minusgrader.

Väl på plats där slakten ska ta plats gäller det att vara väl utrustad. Butiker som Jakto säljer mycket av det man behöver för att kunna göra detta på rätt sätt. Först tar man ut alla de röda organen och flår djuret. Är det ett stort djur som fällts, exempelvis älg, kommer man även behöva grovstycka det för att det ska få plats i kylutrymmet man.

Första dygnet är det bra att inte förvara det för kallt. Rekommenderat för många köttsorter är ett utrymme som är mellan tio och tolv grader. Efter det flyttar man det till en kallare utrymme, ca fyra eller fem grader. Där låter man det hänga i ett antal dagar beroende på vilket kött man har. Återgår vi till älgkött så är rekommendationen tio dagar.

När det sedan kommer till finstyckningen gäller det att verkligen veta vad man håller på med. Alla måste ju dock lära sig någonstans och praktiskt kunskap är helt klart den bästa vägen när det gäller något som att stycka kött. Titta på Kurser.se för tips om var man kan lära sig detta.

Ett sista tips för att hålla bra kvalitet i köttet är att frysa in det så snabbt som möjligt och tina upp det långsamt. När man fryser in det snabbt tappar man mindre vattet och förhindrar att köttet blir torrt. Tina bör man sedan göra i kylen, och medan det kan ta upp till två dygn blir resultatet som bäst om man gå denna väg.