Etisk jakt

Jakt är något som är väldigt hårt reglerat i Sverige. En aspekt av detta är den etik man ser till att följa. Detta innebär att alla jägare tar sitt ansvar och ser till att jakten utförs enligt de bestämmelser som finns, men även fyller i de luckor som finns i lagen för att göra jakten så etiskt korrekt som möjligt.

En av de absolut största faktorerna i etisk jakt handlar om att ta hänsyn till de biologiska förutsättningarna. Man strävar efter att hålla så bra koll som möjligt på viltpopulationer och använder denna information till att bestämma hur jakt kommer att bedrivas.

Detta betyder även att man respekterar naturen och djuren som jagas. Många ser också till att ta hand om så mycket som möjligt, inte minst av allt köttet. Det är varje jägares ansvar att se till att det vilt man jagar aldrig utsätts för onödigt lidande och att jakten som utförs i ett område sker i samklang med naturen och eventuella brukarintressen av den.

När man talar om jakt och etik brukar också hundar oftast dyka upp på tal. Jägarnas Riksförbund arbetar mycket för att det ska finnas en stor frihet i hur hundar får användas i jakt. Detta beror på att vilken hundras som bäst lämpar sig jakt kan skifta väldigt mycket beroende på vad som jagas och på vilket sätt. Detta betyder också att stora krav ställs på varje enskild jägares ansvarstagande när de jagar med hund.