Jaga med hund

Jaga med hund är spännande och givande samtidigt som det finns regler att följa även här. Se till att du har pejl på din hund så att du inte tappar bort den när den spårar efter älgen och att den har övrig utrustning som krävs. Det finns västar med go pro kameror att använda för att senare kunna titta av filmerna. Det finns dock några saker du bör tänka på innan du ger dig ut. 

  • Tänk på att inte jaga med hunden på för små markområden. Man får inte använda sig av drivande hund om hunden kommer in på annans jaktmark. Du bör kunna röra dig på 200 ha om du har stövare, 100 ha om du har en drever och 50 ha för taxen.
  • Utsätt aldrig viltet du jagar för påfrestingar som är onödiga och ta i beaktande vilka jaktegenskaper din hund har gentemot snö och isförhållanden och temperaturväxlingar.
  • En uthållig hund ska inte användas vid klövviltsjakt. 
  • På eftersökshundar gäller krav på en tvåtimmarsregel det vill säga att hunden ska kunna infinna sig inom två timmar efter påskjuting av exempelvis björn, vildsvin, rådjur, lo, älg, mufflon eller hjort
  • Har du apporterande hund eller markerande fågelund så ska denne finnas på plats för att apportera eller kunna markera den nedskjutna fågeln. Tidsspannet för denna jakt är mellan solens nedgång till en timme före solens uppgång 
  •  Du behöver inte ha hund med dig om du jagar på snötäckta marker, på öppet vatten från en båt eller vid kusten om du använder dig av vettar.